Konferanse

Oslo Compliance Forum 2017

I 30 år har "bærekraft" vært et etablert begrep i norsk samfunns- og næringsliv. Vi ser nærmere på begrepets betydning, fra etisk visjon til juridisk standard.

Tema for årets konferanse er:

Bærekraft: Etikk eller juss?

Som i fjor ledes konferansen av Anne Grosvold.

Program

08.30 | Frokost og registrering

09.00 | Innledning og velkommen

Ved Georg Abusdal Engebretsen og Thomas Skjelbred i Wiersholm

Bilbransjen i endring: Hvordan gjøre bærekraftige valg?

Harald Møller, styreleder og eier, MøllerGruppen 

ASKO- på vei mot klimanøytral og bærekraftig virksomhet

Torbjørn Johannson, styreformann, ASKO, konserndirektør, NorgesGruppen 

Rettighetstap i straffesaker

Hedvig Moe Øren, førstestatsadvokat og assisterende sjef, Økokrim 

Pause

Hvilke krav vil næringslivet møte?

Nikolai Astrup, parlamentarisk nestleder, Høyre  

Samtale om gjennomføring av bærekrafsttiltak | Ledet av Anne Grosvold 

Emma Ihre, Head of Sustainability, Mannheimer Swartling og Monica Sander, Managing Director, Beer Sten AS

Paneldebatt: Bærekraft - etikk eller juss? | Ledet av Anne Grosvold

Fredrik Sejersted, regjeringsadvokat, Regjeringsadvokaten                             Hanne Skartveit, politisk redaktør, VG
Nikolai Astrup, parlamentarisk nestleder, Høyre                                           Jan Fougner, partner, Wiersholm 

11.55 | Oppsummering og avslutning ved Wiersholm 

Vi gjør oppmerksom på at det er begrenset antall plasser.