Aktuelt i Wiersholm

Alle arrangementer

Frokostseminar
14.februar

Anbudssamarbeid – hva er tillatt?

På dette seminaret ser vi på de praktiske konsekvenser av Høyesteretts dom i Ski/Follo-taxi saken.