Vi holder våre klienter oppdatert


I Wiersholm strekker vi oss langt for å sette aktuelle tema på dagsordenen. I løpet av året har vi, i tillegg til en mengde frokost- og lunsjseminarer, tre store arrangement vi håper å se deg blant deltagerne på.

arrangementer

Lunsjseminar
5.april

Lunsjseminar om offshore byggeprosjekter

Wiersholm inviterer til lunsjseminar om NIB 16 - Norske innkjøpsbetingelser for offshore byggeprosjekter. Seminaret gir nyttig informasjon om formål og bruksområde for NIB 16, hva som er de viktigste endringene i forhold til NF/NTK, og hva man som leverandør bør være særlig oppmerksom på ved inngåelse og oppfyllelse av avtaler basert på NIB 16.

Student
18.april

Manuduksjon i forvaltningsrett

Tirsdag 18. april holder Ronny Lund, partner i Wiersholm, manuduksjon i forvaltningsrett i våre lokaler i Dokkveien 1.

Student
24.april

Manuduksjon i erstatningsrett

Mandag 24. april holder Thomas G. Naalsund, partner i Wiersholm, manuduksjon i erstatningsrett i våre lokaler i Dokkveien 1.

Student
26.april

Manuduksjon i obligasjonsrett

Onsdag 26. april holder Gunhild Dugstad, partner i Wiersholm, manuduksjon i obligasjonsrett i våre lokaler i Dokkveien 1.

Student
9.mai

Manuduksjon: Grunnprinsippene i sivilprosessen med sideblikk til straffeprosessen

Tirsdag 9. mai holder Hans Augun Parmann og Christel Søreide, senioradvokater i Wiersholm, manuduksjon i sivilprosess og strafferett.

Konferanse
18.september

Oslo Privacy Conference 2017

Wiersholm inviterer i samarbeid med Abelia til Oslo Privacy Conference 2017. Teknologi skaper nye muligheter, men utfordrer også grensene. Hvilke regler gjelder for personvernet og hva er konsekvensene for norsk næringsliv?