Vi holder våre klienter oppdatert


I Wiersholm strekker vi oss langt for å sette aktuelle tema på dagsordenen. I løpet av året har vi, i tillegg til en mengde frokost- og lunsjseminarer, tre store arrangement vi håper å se deg blant deltagerne på.

arrangementer

Student
31.oktober

Manuduksjon i obligasjonsrett

Tirsdag 31. oktober holder Gunhild Dugstad, partner i Wiersholm, manuduksjon i obligasjonsrett i våre lokaler i Dokkveien 1.

Student
2.november

Manuduksjon i forvaltningsrett

Torsdag 2. november holder Ronny Lund, partner i Wiersholm, manuduksjon i forvaltningsrett i våre lokaler i Dokkveien 1.

Student
14.november

Manuduksjon i erstatningsrett

Tirsdag 14. november holder Thomas G. Naalsund, partner i Wiersholm, manuduksjon i erstatningsrett i våre lokaler i Dokkveien 1.

Student
15.november

Manuduksjon: Grunnprinsippene i sivilprosessen med sideblikk til straffeprosessen

Onsdag 15. november holder Hans Augun Parmann og Christel Søreide, senioradvokater i Wiersholm, manuduksjon i sivilprosess og strafferett.

Konferanse
7.desember

Nordic Buy Out Forum 2017

Nordic Buy Out Forum er en viktig arena for Venture Capital/Private Equity bransjen og andre aktører med tilknytning til transaksjonsmarkedet. Anerkjente foredragsholdere vurderer fremtidsutsikter og deler sine erfaringer og analyser.