Vi holder våre klienter oppdatert


I Wiersholm strekker vi oss langt for å sette aktuelle tema på dagsordenen. I løpet av året har vi, i tillegg til en mengde frokost- og lunsjseminarer, tre store arrangement vi håper å se deg blant deltagerne på.

arrangementer

Kurs
27.februar

Wiersholm-sertifisering i GDPR (B2C-virksomheter)

I anledning innføringen av EUs personvernforordning (GDPR) tilbyr vi et 2-dagers kurs om emnet. Dette kurset er særlig egnet for B2C-virksomheter.

Kurs
7.mars

Wiersholm-sertifisering i GDPR (B2B-virksomheter)

I anledning innføringen av EUs personvernforordning (GDPR) tilbyr vi et 2-dagers kurs om emnet. Dette kurset er særlig egnet for B2B-virksomheter.

Konferanse
22.mars

Oslo Compliance Forum 2018

Årets hovedtema er rettsstaten og rettssikkerhet i et compliance-perspektiv.