Vi holder våre klienter oppdatert


I Wiersholm strekker vi oss langt for å sette aktuelle tema på dagsordenen. I løpet av året har vi, i tillegg til en mengde frokost- og lunsjseminarer, tre store arrangement vi håper å se deg blant deltagerne på.

arrangementer

Student
9.mai

Manuduksjon: Grunnprinsippene i sivilprosessen med sideblikk til straffeprosessen

Tirsdag 9. mai holder Hans Augun Parmann og Christel Søreide, senioradvokater i Wiersholm, manuduksjon i sivilprosess og strafferett.

Frokostseminar
11.mai

Endringer i arbeidsforhold – arbeidsgivers styringsrett

Wiersholms advokater Jan Fougner og Christel Søreide inviterer til frokostseminar om håndtering av endringsbeslutninger overfor ansatte hvor vi gjennomgår praktiske eksempler på arbeidsgivers handlingsrom, fremgangsmåte for å klarlegge styringsrettens rekkevidde, og råd for håndterings av endringer som ligger utenfor arbeidsgivers styringsrett.

Frokostseminar
12.mai

Regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2017

11. mai kommer revidert nasjonalbudsjett. Våre skatterettseksperter inviterer til frokostseminar dagen derpå.

Konferanse
18.september

Oslo Privacy Conference 2017

Wiersholm inviterer i samarbeid med Abelia til Oslo Privacy Conference 2017. Teknologi skaper nye muligheter, men utfordrer også grensene. Hvilke regler gjelder for personvernet og hva er konsekvensene for norsk næringsliv?