Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Inger Skeimo på secondment i Paris

Denne høsten har advokatfullmektig Inger Skeimo hatt et secondment-opphold i Paris i regi av Barreau de Paris, som samarbeider med Advokatforeningen. Oppholdet har vært et kombinert kurs/secondmentopplegg hvor
den første tiden ble tilbrakt sammen med 70-80 andre fransktalende advokater fra hele verden på et intensivkurs i fransk rett på l'Ecole de Formation professionnelle des Barreaux de la Cour d'Appel de Paris (EFB). I Frankrike må alle jurister som vil ha advokatbevilling gå to år på "advokatskole" og ta ”Bar Exam” for å få lov til praktisere, i motsetning til Norges fullmektigordning. Inger beskriver:

”Opplegget var ekstraordinært, og jeg har i tillegg til god undervisning i fransk rett besøkt og fått grundig omvisning i langt flere samfunnsinstitusjoner her enn jeg noen gang vil oppleve i Norge, herunder Nasjonalforsamlingen, Palais de Justice der nesten samtlige domstoler befinner seg, ICC og mange flere. I tillegg til at det har vært spennende å se hvordan det franske rettssystemet fungerer, er det utrolig å se hvordan alt er vakrere, eldre og mer gullbelagt i Paris!

De siste ukene har jeg jobbet hos Clifford Chance i deres prosedyreavdeling. Clifford Chances Pariskontor har ca. like mange advokater som Wiersholm, og mye er likt som hos oss.

Som norsk jurist i Frankrike kan man jo føle seg litt fersk i blant, og gleden var derfor stor da jeg ble bedt om å være med på en hastegranskning som resulterte i at 30 advokater jobbet på spreng for å rekke tidsfristen. Mine mange år som prosjekttrainee i Wiersholm kom godt med da!

Jeg føler meg utrolig heldig som har fått muligheten til dette, og anbefaler alle fransktalende advokater å gjøre det samme! Likevel gleder jeg meg også til å komme tilbake til Wiersholm.”

 

Advokatfirmaet Wiersholm AS | Postboks 1400 Vika, 0115 Oslo | Telefon: +47 210 210 00