Rune Opdahl arbeider særlig med virksomheter på områdene media, teknologi, e-handel og farmasøytisk industri. Han bistår særlig med immaterialrett (som opphavsrett, varemerkerett og patentrett), personvernrett, markedsrett og kontraktsrett.

Opdahl er rangert som en av Norges ledende eksperter på immaterialrett og TMT av Chambers Global, Chambers Europe og Legal 500. Han er også rangert som den ledende up-and-coming-advokaten på immaterialrett og media i Finansavisens årlige advokatundersøkelse.

The "extremely knowledgeable" Rune Opdahl advises on copyright, trade mark and patent law, working with clients from a range of sectors including technology and pharmaceuticals. Clients say: "He has the best practical take on data protection that we have ever seen and gave very sound advice".

Chambers Europe 2017

Utvalgte Prosjekter

 • Rune Opdahl har vært Telenors prosessfullmektig i en rekke saker om opphavsrettskrenkelser på Internett. Dette omfatter saker hvor musikk- eller filmbransjen har begjært blokkering av nettsteder (som The Pirate Bay) eller begjært tilgang til abonnentsopplysninger. På vegne av Telenor har Opdahl i disse sakene arbeidet for at hensynet til personvern, rettssikkerhet og ytrings- og informasjonsfrihet har blitt ivaretatt på en forsvarlig måte.
 •  
 • Rune Opdahl bistår en rekke av de største norske industrikonsern og mediebedrifter med å forberede sine virksomheter til EUs personvernforordning (General Data Protection Regulations, GDPR). Opdahl leder det juridiske arbeidet i disse prosjektene, som bl.a. består i å kartlegge eksisterende rutiner, gjøre gap-analyser opp mot kravene i GDPR, oppdatere policies og rutiner i samsvar med GDPR, samt bistå til at disse blir implementert i virksomhetene.
 •  
 • Rune Opdahl har vært prosessfullmektig for Electromagnetic Geoservices (EMGS) i en patenttvist mot Petroleum Geo-Services (PGS). Saken omhandlet en patentert metode for oljedeteksjon. EMGS fremmet krenkelsessøksmål og PGS konkret med ugyldighetssøksmål. Det var satt av fem uker til saken i lagmannsretten, som antakeligvis ville gjort den til den mest omfattende patentsaken i Norge noensinne. Saken ble forlikt kort tid før ankeforhandlingen.

Arbeidserfaring

 • Partner, Wiersholm, 2015
 • Senioradvokat, Wiersholm, 2012
 • Fast advokat, Wiersholm, 2009
 • Advokatfullmektig, Wiersholm, 2006

Utdannelse

 • Cand. jur., Universitetet i Oslo, 2005
 • Studier i immaterialrett og IT-rett ved Universitetet i Southampton, 2004