Datarom

Wiersholm LINK er en nettportal utviklet for å forenkle, strukturere og forbedre dokumenthåndteringen for våre klienter. Portalen lar oss administrere alle dokumenter, filer og korrespondanse, som ofte er omfattende i et klient-advokatforhold. Du logger inn via vår nettside.

Nettportalen Wiersholm LINK er utviklet og spesielt tilpasset hver klient for å sørge for optimal håndtering av opplysninger, gjennomsiktighet og fleksibilitet. I dette datarommet administreres alle dokumenter, filer og korrespondanse. I klient-advokatforhold foreligger det gjerne store mengder informasjon, noe som gjør god struktur og orden avgjørende for en god prosess. Vi ønsker å investere i vårt forhold ved å legge til rette for mest mulig effektiv kommunikasjon. I tillegg sørger vi for at våre klienter trygge ved å tilby de sikreste nettbaserte løsningene.

I datarommet kan våre klienter enkelt og effektivt utveksle informasjon med alle involverte parter. Plattformen er tilrettelagt alle flater og responsiv. Du kan logge på når som helst og fra hvor som helst, noe som gjør samhandling enklere og tilpasset den enkeltes behov.

Plattformen vi gir våre klienter tilgang til, benyttes også av mange av verdens ledende advokatfirmaer og andre selskaper. Dette er en gjennomprøvd løsning som er skreddersydd for å møte våre klienters behov.

Ta kontakt med:

Klikk for detaljer

Fredrik Hollen

Forretningsutvikler Se full CV
Klikk for detaljer

Sofie Graff Nesse

Forretningsutvikler Se full CV