Dispute Control

Vi har utviklet en plattform som gjør samspillet mellom klienter, oss og andre involverte i en tvistesak mer effektivt.

I Wiersholm er vi lidenskapelig opptatt av å løse våre klienters tvister - så raskt og effektivt som mulig. Vi søker derfor alltid å først finne en utenrettslig løsning med motparten – enten gjennom forhandlinger eller mekling. Men hvis det ikke går, prosederer vi saken for retten med ett mål for øye: å vinne.

Basert på vår erfaring med tvisteløsning, er det alltid tre hovedutfordringer som møter oss:

  1. Den første er kontroll. Å få oversikt over alle de viktige detaljene i det relevante hendelsesforløpet, er en stor og ressurskrevende jobb – både for klienten og for advokatene.

  2. Den andre hovedutfordringen er å kunne gi gode prosessrisikovurderinger både før og under forberedelsene – dvs. en vurdering av det sannsynlige utfall av tvisten hvis den prøves for retten. At den risikovurderingen er så presis som mulig på et tidlig stadium, er avgjørende for at det legges en riktig strategi for løsning av tvisten. En prosessrisikovurdering som er bygget på for mange forutsetninger og antagelser, er et dårlig grunnlag for god strategisk rådgivning.

  3. Den siste hovedutfordringen er samarbeid. Tvisteløsning involverer ofte mange mennesker på ulikt nivå i klientens organisasjon, i tillegg til eksterne sakkyndige. Uten riktig tilnærming til prosjektledelse, med klar ansvarsfordeling mellom alle involverte, vil kostnadene bli unødvendig store.

I Wiersholm jobber vi systematisk med å løse disse utfordringene. Som en del av denne prosessen har vi utviklet et nytt verktøy,  Dispute Control.

Dispute Control er en web-basert plattform, som gir oss og klienten et effektivt verktøy for å raskt få full kontroll over faktum, og dermed det beste grunnlaget for presis prosessrisikovurdering og videre strategi. Gjennom bruk av denne plattformen, kan vi holde kostnadene nede – både internt og eksternt.

Dispute Control bygger på Wiersholms gjennomprøvde tvisteløsningsmetodikk. Den setter oss i stand til å se både helheten og de små detaljene som kan være forskjellen mellom seier og tap.

Ta kontakt med

Klikk for detaljer

Fredrik Hollen

Forretningsutvikler Se full CV