Oslo Compliance Forum

På Oslo Compliance Forum stiller vi noen av de vanskeligste og minst behagelige spørsmålene som næringslivet må forholde seg til.

På programmet står foredrag ved noen av Norges fremste eksperter på compliance, samfunnsansvar og anti-korrupsjon. Og vi ser nærmere på uavklarte rettslige utfordringer og tar opp aktuelle problemstillinger til debatt.

Kontaktpersoner: