Transaction Control

Transaction Control er vårt digitale styringssystem for gjennomføring av transaksjoner. Systemet organiserer og gjør tilgjengelig Wiersholms akkumulerte kunnskap, bygget opp over tiår. Det gjør våre advokater i stand til å arbeide mer effektivt og levere produkter av konsekvent høy kvalitet, basert på beste praksis. En praksis som utvikles kontinuerlig ved hjelp av digitale verktøy, som er tilgjengelige for våre klienter. Vi har utviklet innovative moduler som er nyttige både før, under og etter en transaksjon.

For tiden omfatter det blant annet:

 • Digital aksjeeierbok
 • Kontraktsforvaltning
 • Dokumentflyt
 • Digital signering
 • Varsling av oppgaver og frister

Modulene som inngår i Transaction Control kan nyttiggjøres på en effektiv måte som del av vårt Exit Readiness-program.

Exit Readiness

Vurderer dere salg eller børsnotering? Wiersholm har et av Nordens fremste transaksjonsmiljøer og en velprøvd metodikk støttet av digitale verktøy. En godt forberedt transaksjon gir ofte bedre pris, lavere risiko og større sannsynlighet for å lykkes.

Det er flere fordeler med vårt Exit Readiness-program:

 • Gode digitale verktøy gir dere kontroll i eierperioden og gjør det enklere å klargjøre selskapet for salg
 • Dere kan forberede selskapet for salg over tid, og kan dermed fordele ressursbruken.
 • Prosessen blir mer forutsigbar og kontrollert, og sannsynligheten for negative overraskelser reduseres
 • Samlet gir dette lavere kostnader, en mer effektiv prosess og høyere kvalitet


Digital aksjeeierbok

Wiersholm tilbyr digitale aksjeeierbøker. Løsningen forenkler rapporteringen til Skatteetaten, og aksjonærer kan selv logge seg inn for å se sine beholdninger og transaksjonslogger.

Vi tilbyr:

 • Etablering og oppdatering av en aksjeeierbok som oppfyller aksjelovens krav på en enkel og trygg måte
 • Basert på tall fra Skatteetaten og uten at klienten involveres, oversikt over historiske transaksjoner tilbake til 2003
 • Tilgang til historisk kostpris for samtlige aksjonærer
 • Andre tjenester automatisert på basis av informasjon i aksjeeierboken, slik som utsendelse av innkalling til generalforsamling
 • Automatisk rapportering av aksjonærregisteroppgave til Altinn

Logg inn her

Contract Management

Vi tilbyr et sikkert verktøy for å håndtere avtaler og kontrakter. Løsningen samler all selskapsinformasjon på ett sted, og avtalespesifikke metadata ligger lagret sammen med dokumentene. En god søkefunksjon og avanserte filtre gir enkel tilgang til strategisk viktig informasjon og statistikk.

Vi tilbyr:

 • Oppsett og opplæring tilpasset selskapets størrelse
 • Avansert filtrering og søk
 • Fleksibilitet - dere velger selv hvilken informasjon som skal samles inn
 • Avansert brukerstyring og tilgangskontroll
 • En skybasert løsning


Digital signering

For å sikre og forenkle samhandlingen mellom de ulike aktørene i en transaksjon, har vi utviklet en document execution-modul for digital signering. Modulen forenkler innhenting av signaturer, og det er mulig å kombinere digital signering med opplasting av signaturer innhentet på tradisjonelt vis.

Vi tilbyr:

 • En skybasert løsning med tilgang til siste versjon av avtaler, og solid versjonskontroll
 • Egen oppgavemodul som gir rask oversikt over status på prosessen
 • Avansert brukerstyring og tilgangskontroll
 • Digital signering av dokumenter

Ta kontakt med:

Klikk for detaljer

Fredrik Hollen

Forretningsutvikler Se full CV