Transfer Pricing Forum

Transfer pricing Forum er et årlig seminar hvor våre internprisingseksperter går i dybden på et utvalgt tema. Seminaret er tilpasset de utfordringer og problemstillinger som våre deltakere står ovenfor i praksis.

Wiersholm arbeider blant annet med valg av operasjonelle konsernstrukturer og prisingsmodeller, utarbeidelse av konserninterne avtaler og internprisingsdokumentasjon, klagesaker, rettssaker, MAP-saker og alternativ tvisteløsning. En viktig del av vårt arbeid består også av å innhente, bearbeide og fremstille faktum. Alt dette har gitt oss en bred erfaring og høy ekspertise som du nå får mulighet til å ta del i gjennom dette forumet.

For å legge til rette for mest mulig åpne diskusjoner er vårt Transfer Pricing Forum forbeholdt representanter fra næringslivet, herunder ansatte i økonomiavdelinger, juridiske avdelinger, skatteavdelinger og andre enheter som arbeider med skattespørsmål og internprising.

Det er viktig for oss at vårt Transfer Pricing Forum er best mulig tilpasset utfordringer og problemstillinger som våre deltakere står ovenfor i praksis. Dersom du skulle sitte på en problemstilling du er særlig opptatt av, vil vi gjerne høre om det, og vi inviterer deg derfor til å beskrive problemstillingen i en e-post som du sender til kril@wiersholm.no

Ta kontakt med: