Varslingskanal

Wiersholm tilbyr nå en komplett løsning som eksternt varslingsmottak. Vi har lang erfaring og er ledende på området. Vi har vært involvert i Norges største og mest kjente varslingssaker i både offentlig og privat sektor, og internasjonalt har vi blant annet unik erfaring med de amerikanske korrupsjonsreglene.

De fleste virksomheter har en plikt til å legge til rette for varsling. Varsling og håndtering av varslingssaker settes dermed i økende grad på dagsordenen. Sakene kommer ofte til overflaten i form av etterfølgende kritikk av håndteringen. Wiersholms erfaring er at håndtering av varslingssaker krever solid juridisk og strategisk rådgivning gjennom hele prosessen. I dette ligger blant annet grunnleggende krav til informasjonshåndtering og håndtering av involverte parter, både varsleren, den omvarslede og andre involverte. Gang på gang har vi fått bekreftet at viktigheten av å komme riktig ut fra startstreken ikke kan undervurderes.

Mottak av tips pr. telefonvakt

Wiersholm tilbyr en løsning der de tilbudte medarbeiderne er tilgjengelige for mottak av mulige varslingssaker per telefon. Personene kan fortrinnsvis nås gjennom Wiersholms sentralbord, eventuelt på sine respektive mobiltelefonnummer, innenfor normale åpningstider.

Mottak av tips pr. post og e-post

Wiersholm tilbyr mottak via e-post, hvor de tilbudte medarbeiderne er mottakere. Vi tilbyr også en fysisk portkasseløsning der de tilbudte medarbeiderne fungerer som mottakere av postsendte brev.

Elektronisk mottak med webløsning

Wiersholm tilbyr en kryptert varslingsportal som er tilgjengelig fra hvilken som helst internettoppkobling. Nettsiden kan tilpasses klientens behov med hensyn til visuell utforming og identitet, samt innhold. Mottatte varsler går direkte til Wiersholm, og analyseres i løpet av 48 timer.

Analyse

En velkjent utfordring er at varsling benyttes som middel i konflikt med arbeidsgiver eller kollegaer. Misbruket beskyttes av arbeidsgivers frykt for ulovlig gjengjeldelse. Dette nødvendiggjør visse umiddelbare analyser:

  • Gjennomføring av en umiddelbar, foreløpig evaluering av hvorvidt det som kommer frem er en potensiell varslingssak, eller hvorvidt det i realiteten er snakk om en klagesak.

  • Avgjørelsen må ta utgangspunkt i påstandens art og innhold, ikke hvordan den fremstilles av varsler Begge kategorier av saker må håndteres, men virkemidlene og de rettslige rammene er ulike.

  • Den innledende analysen må videre så langt det er mulig identifisere problemet som må løses, og trekke opp et overordnet, foreløpig forslag til videre håndtering.

  • Metodeforslaget må tilpasses problemet, herunder varslingens art, - innhold og – involverte parter.

  • Galt metodevalg kan eskalere konfliktsituasjonen og hindre løsning, og metodevalg må underlegges løpende evaluering.

Wiersholm kan garantere analyse av hva tipset gjelder innen 48 timer, uansett tidspunkt. Dersom situasjonen krever det vil Wiersholm kunne iverksette umiddelbar handling.

Ta kontakt med:

Klikk for detaljer

Fredrik Hollen

Forretningsutvikler Se full CV