Pop-up seminarer

Når det skjer uventede hendelser, med potensielt store implikasjoner for våre klienter, arrangerer vi såkalte pop-up seminarer.

Dette for å tilby umiddelbar rådgivning og innsikt. Vårt løfte til våre klienter, er å være oppdaterte på deres vegne og vi skal kunne agere raskt når situasjonen gjør det nødvendig.

Disse arrangementene vil ikke bestandig annonseres, men vi sender personlige invitasjoner til dem som måtte være berørt.