Vår innovasjonssatsning -
WIERSHOLM LINK


Wiersholm LINK er vår digitale satsning for juridiske tjenester. På bakgrunn av vår erfaring, kompetanse og kommersielle forståelse, har vi utviklet en rekke produkter som nå er tilgjengelige for våre klienter. I denne satsningen tar vi i bruk nye plattformer og digitale verktøy som gjør oss i stand til å skape helt nye løsninger, skreddersydd våre klienters behov.

Med vår lange juridiske tradisjon og brede erfaring, har vi et unikt utgangspunkt for å drive forretningsjussen videre. Dette gjør vi sammen med markedets dyktigste digitale forretningsutviklere som er blitt en viktig del av vårt team. Det å innovere handler for oss om at alle i organisasjonen tenker nytt på vegne av vår virksomhet og på vegne av klientene. Slik skaper vi en innovasjonskultur hvor vi utvikler mer effektive løsninger sammen.

DISPUTE CONTROL

Dispute Control er et effektivt verktøy for å raskt få full kontroll over faktum, og dermed det beste grunnlaget for presis prosessrisikovurdering og videre strategi. Dispute Control bygger på Wiersholms gjennomprøvde tvisteløsningsmetodikk. Den setter oss i stand til å se både helheten og de små detaljene.
Les mer

Transaction Control

Transaction Control er vårt digitale styringssystem for gjennomføring av transaksjoner. Systemet organiserer og gjør tilgjengelig Wiersholms akkumulerte kunnskap, bygget opp over tiår. Vi har utviklet innovative moduler som er nyttige både før, under og etter en transaksjon.
Les mer

Datarom

Wiersholm LINK er en nettportal utviklet for å forenkle, strukturere og forbedre dokumenthåndteringen for våre klienter. Portalen lar oss administrere alle dokumenter, filer og korrespondanse, som ofte er omfattende i et klient-advokatforhold. Du logger inn via vår nettside.
Les mer

VARSLINGSKANAL

Wiersholm tilbyr nå en komplett løsning som eksternt varslingsmottak. Vi har lang erfaring og er ledende på området. Vi har vært involvert i Norges største og mest kjente varslingssaker i både offentlig og privat sektor, og internasjonalt har vi blant annet unik erfaring med de amerikanske korrupsjonsreglene.
Les mer

GDPR TOOLKIT

EUs personvernforordning, General Data Protection Regulation (GDPR), ble norsk lov 20. juli 2018. Wiersholms GDPR Toolkit er utviklet av våre personverneksperter og setter bedrifter og offentlige virksomheter i stand til å etterleve regelverket på en effektiv måte.
Les mer

Innovasjonssamarbeid

Teknologi er raskt i ferd med å endre hvordan juridiske tjenester leveres, og denne utviklingen vil fortsette i høyt tempo. Vi mener den eneste riktige måten å drive innovasjon på, er i samarbeid med våre klienter. Ved å kombinere våre ferdigheter og innsikt, kan samarbeidet fremskynde utviklingen til fordel for begge parter.
Les mer