Samfunnsansvar

Det er svært viktig for oss i Wiersholm å ta ansvar for det samfunnet vi virker i. Vår oppfatning er at et slikt ansvar må trekkes ut over vår kjernevirksomhet.

Vi bruker vår profesjon og vår ekspertise til å bistå organisasjoner, foreninger og enkeltindivider på Pro Bono basis. Vår Pro Bono bistand knytter seg både til forhold i Norge og i utlandet.

Vi oppmuntrer våre ansatte til å komme med forslag om gode prosjekter vi kan støtte med vår kompetanse. Våre ansatte er derfor engasjert i en rekke ulike formål og prosjekter.

Dette er noen av organisasjonen vi samarbeider med:


Norsk organisasjon for asylsøkere - NOAS
Kirkens bymisjon – Skattkammeret

Våre advokater bistår også med sin tid og erfaring i styrende organer i flere stiftelser og organisasjoner:


Barnestiftelsen ved Oslo Universitetssykehus
Blindern studenterhjem
Corneliastiftelsen
Kreftforeningen
MSIMAMO - Youth Educators
Riksteateret
Sat Sapienti
Stiftelsen Martina Hansens Hospital