Samfunnsansvar

Det er svært viktig for oss i Wiersholm å ta ansvar for det samfunnet vi virker i. Vår oppfatning er at et slikt ansvar må trekkes ut over vår kjernevirksomhet.

Vi bruker vår profesjon og vår ekspertise til å bistå organisasjoner, foreninger og enkeltindivider på Pro Bono basis. Vår Pro Bono bistand knytter seg både til forhold i Norge og i utlandet.

Vi oppmuntrer våre ansatte til å komme med forslag om gode prosjekter vi kan støtte med vår kompetanse. Våre ansatte er derfor engasjert i en rekke ulike formål og prosjekter.

Hovedsamarbeidspartner for Redd Barna

Wiersholm er Redd Barnas hovedsamarbeidspartner og er stolte over dette meningsfylte samarbeidet med en organisasjon som virker for noe av det viktigste for en bærekraftig fremtid, nemlig barn, unge og utdanning.

Redd Barnas virksomhet fokuseres rundt barns rettigheter etter Barnekonvensjonen, særlig med vekt på skolegang, beskyttelse mot overgrep og tilgang til helsetjenester. Organisasjonen har en betydelig virksomhet i Norge og internasjonalt gjennom Save the Children.

Les mer om Redd Barnas arbeid her.

Vi jobber også med:


Norsk organisasjon for asylsøkere - NOAS
Kirkens bymisjon – Skattkammeret

Våre advokater bistår også med sin tid og erfaring i styrende organer i flere stiftelser og organisasjoner:


Barnestiftelsen ved Oslo Universitetssykehus
Blindern studenterhjem
Corneliastiftelsen
Kreftforeningen
MSIMAMO - Youth Educators
Riksteateret
Sat Sapienti
Stiftelsen Martina Hansens Hospital