Bank, finans og forsikring

Lovgivning for aktørene innen bank, finans og forsikring er omfattende og kompleks, noe som stiller særlig høye krav til juridisk spisskompetanse. Wiersholm er kjent for vår håndtering av internasjonale storskala-prosjekter og komplekse forsikringstvister.

Vi legger stor vekt på høyt faglig nivå, inngående bransjekunnskap, høyt servicenivå og stor grad av tilgjengelighet gjennom hele prosessen.

Vårt fokus er å gi effektive, strategiske og kommersielle råd til beste for våre klienter, samt tett oppfølging av tvistesakene klientene er involvert i. Wiersholms bransjegruppe for bank, finans og forsikring besitter betydelig kompetanse innen de aktuelle felt. Vi har av den grunn også i en årrekke blitt kåret som ledende i kategorien "Bank og Finans" og "Forsikring" i nasjonale og internasjonale advokatundersøkelser.

Våre klienter

Vår klientportefølje innen bank og finans omfatter så godt som alle store finansinstitusjoner i Norge samt en rekke nordiske, europeiske og amerikanske finansinstitusjoner, deres datterselskaper og avdelingskontorer. Vår bistand er utpreget prosjektorientert, og da en stor andel av våre klienter er utenlandske virksomheter, benytter vi et godt utviklet nettverk av samarbeidende internasjonale advokatfirmaer.

Innen bank og finans bistår vi blant annet med låneavtaler og garantifasiliteter, derivater, oppkjøpsfinansiering og prosjektfinansiering, restruktureringer og insolvens samt tvisteløsning. Innen forsikring bistår vi våre klienter med ordinær rådgivning og tvistehåndtering særlig relatert til styreansvarsforsikring, profesjonsansvarsforsikring, revisjonsansvarsforsikring og kriminalitetsforsikring.

"Outstanding banking and finance team advising domestic and international clients on a range of matters. Sources praise the team's dedication to clients' needs, describing it as "an experienced team focused on providing solutions as opposed to only highlighting challenges."