FAST EIENDOM

Markedet for næringseiendom er som andre markeder konjunkturutsatt, og har i kjølvannet av finanskrisen opplevd et tøffere klima. I dette markedet blir kravene til juridisk spisskompetanse og god forståelse for de økonomiske spillereglene i bransjen helt avgjørende.

Vår tverrfaglige bransjegruppe for fast eiendom har lang og omfattende kunnskap om bransjen samtidig som vi har noen av Norges beste jurister på området. Vi tilbyr juridisk spesialkompetanse og effektiv prosjektledelse med fokus på våre klienters verdiskapning.

Våre klienter

Vi bistår alle profesjonelle aktører i eiendomsbransjen, både eiendomsbesittere, syndikater, utbyggere, byggherrer, rådgivere, investorer, fond, banker, obligasjonseiere, offentlige myndigheter og andre. Vår rådgivning omfatter særlig oppkjøp og omstrukturering av eiendomsselskaper og -porteføljer, men griper også om alt fra tradisjonelle fast eiendoms rettsforhold som inngåelse og reforhandling av leiekontrakter, og etablering av servitutter og andre begrensede rettigheter, til skatterettslige og selskapsrettslige problemstillinger ved strukturering av eiendomstransaksjoner. Vi håndterer også tvister, herunder prosedyre for faste domstoler og voldgift, på samme områder.

Ta kontakt med:

"Significant real estate team acting on the full range of matters related to real estate law. Clients further praise the team, underlining the lawyers' "down-to-earth approach, knowledge, efficiency and availability" and adding that "they truly care about their clients."