Fiskeri og havbruk

Fiskeri og havbruksnæringen tilhører våre viktigste næringer. Næringen er inne i en periode med sterk omsetningsvekst, og over 90 prosent av produksjonen eksporteres globalt. Bransjen er dermed en betydelig aktør på det internasjonale markedet, samtidig som den reguleres av en rekke nasjonale og internasjonale rammevilkår.

Dette fordrer foruten bred kunnskap om de markedene bransjen konkurrerer i, også juridisk spisskompetanse på de reguleringer og vilkår bransjen til enhver tid opererer under.

Vår tverrfaglige bransjegruppe for fiskeri og havbruk er satt sammen spesielt med tanke på de behov klienter i denne bransjen måtte ha. Vi tilbyr effektiv prosjektledelse og rådgivning på de relevante forretningsjuridiske områder med fokus på våre klienters verdiskapning.

Våre klienter Våre klienter er store og mellomstore norske virksomheter innen de marine næringer. Vi bistår våre klienter med oppkjøp og fusjoner, finansiering, kontraktsinngåelse, myndighetskontakt, offentlige reguleringer og rammebetingelser, skatterettslige problemstillinger, samt prosedyre og tvisteløsning.

Ta kontakt med:

"Superb full-service corporate M&A team with a particular focus on private equity transactions. "They have a very strong M&A practice and also a solid finance practice that can be called upon when needed,"… "a good, full-service firm with good individuals, and what makes them stand out is that they have a tight-knit team approach."