Handel og service

Handel og service er i stadig endring blant annet som følge av økt global konkurranse, sourcing av produksjon og konkurranseflater over hele verden, teknologiske nyvinninger og konsolidering gjennom fusjoner og oppkjøp.

Vår tverrfaglige bransjegruppe samler firmaets kompetanse av særlig relevans for aktørene i denne bransjen. Hensikten er å tilby spisset juridisk rådgivning kombinert med inngående kunnskap om markedene våre klienter opererer i. Som et av Norges største advokatfirmaer har vi både den fremste juridiske kompetansen og den faglige bredden som er nødvendig for å skreddersy løsninger tilpasset våre klienters behov.

Våre klienter

Våre klienter omfatter både norske og internasjonale virksomheter over hele spekteret av vare- og tjenesteytende næringer, herunder varehandel, kunnskap, infrastrukturleveranser, service, reiseliv, legemidler, media og onlinetjenester, teknologi og telekom. Vi bistår våre klienter med rådgivning, prosedyre og tvisteløsning på alle relevante fagområder, deriblant arbeidsretts- og pensjonsspørsmål, granskning og compliance, selskapsrett, immaterialrett, kontraktsrett, konsesjoner og regulatoriske spørsmål, oppkjøp og fusjoner, skatte og avgiftsspørsmål, patenter, personvern, offentlige anskaffelser og offentlig støtte. 

Ta kontakt med:

"Well-regarded practice with significant experience in trade mark and copyright infringement in the technology and media sectors. Clients praise the team's skills and approach: "The lawyers at Wiersholm are very service-minded, hard-working and know our business and the market very well."