Industri og produksjon

Industri og produksjon befinner seg i spennet fra den tradisjonelle produksjonsbedrift til f.eks. entreprenørvirksomhet, fiskeri/oppdrett, skogdrift, luftfart, offentlig transport og infrastrukturutvikling.

Wiersholm er en totalleverandør av juridisk rådgivning til aktørene i industrien. Vår brede erfaring og kompetanse tilknyttet disse bransjene gjør at vi kan tilby effektiv prosjektledelse og advokatbistand, uavhengig av arten og omfanget av de kommersielle og juridiske problemstillingene som skal løses.

Våre klienter

Våre klienter er store industribedrifter i privat og offentlig sektor. Vi bistår våre klienter på alle områder som er relevante for denne typen virksomheter, deriblant kontraktsrettslige spørsmål knyttet til alle typer produksjonskontrakter, entreprisekontrakter, strukturendringer, oppkjøp, fusjoner og fisjoner, eierorganisering, samarbeidsavtaler og andre avtale- og selskapsrettslige spørsmål, myndighetskontakt, offentligrettslige forhold, herunder forvaltningsrett og anbudsrett, økonomiske støtteprogrammer, samt bistand i forbindelse med prosedyre og voldgiftsprosesser.

Ta kontakt med:

"The team is praised by clients for the quality of its legal advice: "Their lawyers have a great range of knowledge, a commercial approach and they are always available when we need them."