Kapitalforvaltning og Private Equity

Kapitalforvaltnings- og private equity-bransjen har vokst kraftig de senere årene, og det nordiske markedet fremstår som svært attraktivt også for utenlandske investorer. Samtidig er bransjen gjenstand for sterkere grad av offentlige regulering.

Denne økende kompleksiteten stiller stadig høyere krav til juridisk spesialkompetanse, faglig bredde og omfattende kunnskap om markedene.

Wiersholm leverer et komplett spekter av juridiske tjenester til klienter innen ulike typer kapitalforvaltnings/investeringsvirksomhet. Vårt komplette tjenestetilbud gjør at vi kan bistå våre klienter i investeringsfasen, underveis i investeringen og når investeringen skal realiseres. Ved å velge Wiersholm til totalleverandør bygges viktige systemverdier i relasjonen med klienten slik at rådgivningen blir raskere, mer presis og bedre tilpasset klientens kommersielle behov.

Våre klienter

Våre klienter er norske og internasjonale finansinstitusjoner, forsikringsselskaper, og forvaltningsselskaper for fond. Vi bistår våre klienter i forbindelse med organisering, kjøp og salg av selskaper og virksomheter, fondsstrukturer og andre strukturer for investeringer, utredning av skattespørsmål, etablering av incentivprogrammer for nøkkelpersonell i investeringsstrukturer og deres porteføljeselskaper, samt regulatoriske rammevilkår for kapitalforvaltning.

Ta kontakt med:

"Outstanding banking and finance team advising domestic and international clients on a range of matters. Sources praise the team's dedication to clients' needs, describing it as "an experienced team focused on providing solutions as opposed to only highlighting challenges."