Shipping og offshore

Skipsfart og offshore er blant Norges viktigste og mest internasjonale næringer. De maritime næringene opplever økt aktivitet, men også økt konkurranse blant annet som følge av globale konjunktursvingninger.

For å møte disse utfordringene blir det desto viktigere med den beste juridiske fagkompetansen kombinert med omfattende kunnskap om bransjens behov. Vår tverrfaglige bransjegruppe består av noen av Norges fremste advokater på områder relevante for bransjen, og vi kan tilby inngående bransjekunnskap og bistand skreddersydd for den enkelte virksomhets behov. Vårt fokus er våre klienters verdiskapning, og vi yter effektiv prosjektledelse og rådgivning med hensyn til kommersielle og strategiske valg gjennom hele prosessen.

Våre klienter

Våre klienter er store norske og internasjonale aktører i markedet. Vi bistår våre klienter på alle relevante områder for sektoren slik som kontraktsforhandlinger om byggekontrakter, overdragelse av skip, oljeinstallasjoner og luftfartøy, og kontrakter knyttet til slike eiendeler, inngåelse av leieavtaler, forhandlinger med banker, skattespørsmål, herunder inn- og uttreden av rederiskatteordningen, beskatning ved utflytting, filialbeskatning og petroleumsbeskatning. Vi bistår også med sikring av krav ved å sørge for garantistillelser og arrester, og har enhver tid flere saker til behandling ved voldgift eller for de ordinære domstoler.

"Noteworthy and highly experienced team with particular expertise in ship finance mandates, including restructurings and acquisition finance. One client is "very happy with the work and co-operation" of the team, describing it as "very high quality."