Teknologi, medier og kommunikasjon

Teknologi-, medie- og kommunikasjonsbransjene omfatter noen av de mest ekspansive og innovative virksomhetene, nasjonalt og internasjonalt.

Lovgiver har vanskeligheter med å holde tritt med de raske teknologiske og markedsmessige endringene, og markedsaktørene krever derfor innovativ håndtering av juridiske spørsmål det ikke finnes klare svar på.

Vår tverrfaglige bransjegruppe er markedsledende på de relevante fagområdene og innehar den juridiske spisskompetanse, faglige bredde og inngående bransjekunnskap som er nødvendig for å håndtere denne økende kompleksiteten.

Våre klienter

Våre klienter er en rekke store norske og utenlandske selskaper. Vi bistår teknologileverandører innen viktige bransjer som for eksempel olje- og gass, farmasøytisk industri og informasjonsteknologi, samt teknologibrukere innen en lang rekke bransjer. Innen medie- og forlagsbransjen bistår vi både aktører som utvikler, produserer, selger og kommuniserer innhold.

Vi legger stor vekt på tett oppfølging av våre klienter og yter bistand over hele spekteret av saker slik som immaterialrett (opphavsrett, patent, varemerke, personvern og markedsføringsrett) og elektronisk handel, samt i konvergensrelaterte spørsmål. Vi tilbyr også juridisk bistand og rådgivning i forbindelse med konflikter, kontraktsforhandlinger, samt rådgivning med hensyn til kommersielle og strategiske valg.

Ta kontakt med:

"Particularly strong in the media and television industries, frequently advising on production matters, distribution issues and marketing law. Clients highlight the team's "experience, fast delivery and good knowledge of the field" as key strengths."