Arbeidsrett og pensjon

Arbeidsrett er et mangesidig og komplekst felt. Feiltrinn kan få store konsekvenser for bedriftens økonomi, men også for enkeltmennesker.

Vi bistår på alle områder av individuell og kollektiv arbeidsrett. Vi har særlig ekspertise på nedbemanning og omstilling, individuelle tvister i arbeidslivet, arbeidsforhold over landegrenser og pensjonsspørsmål. Vi har også inngående kompetanse på likebehandling og vern mot diskriminering i arbeidslivet.

Vi yter praktisk, kommersiell og effektiv arbeidsrettslig bistand i rådgivning og i tvister. Vi uformer arbeidsavtaler og incentivordninger og forhandler om minnelige løsninger ved endring og opphør av arbeidsforhold. Vi gir også råd i individuelle oppsigelser og restruktureringer og ved oppkjøp.

Ta kontakt med:

The team garners praise from clients for its proactivity and commercial outlook, with one client commenting: "I'd say their proactive engagement with the cases has always been good and the fact that they're on top of the case and really put their hands on the wheel is really important".