COMPLIANCE OG myndighetskontakt

Næringslivet blir stadig mer internasjonalt, og mange norske virksomheter opererer i dag i ulike deler av verden. Det forventes at disse virksomhetene overholder menneskerettighetene, bekjemper korrupsjon og overholder annen relevant lovgivning.

Vi har unik kompetanse på god virksomhetsstyring og compliance. Vi har utarbeidet ulike compliance-programmer for store nasjonale og internasjonale selskaper. Vi kjenner kravene som virksomheters ledelse og styre er underlagt når det gjelder korrupsjon, påvirkningshandel og heleri, og vi har også inngående kjennskap til de kravene myndighetene stiller til forebygging.

Vi utarbeider etiske regelverk og antikorrupsjonsprosedyrer og tilbyr opplæring. Vi foretar også bakgrunnssjekk av forretningspartnere i samarbeid med internasjonale miljøer og gir råd om compliance i oppkjøp, fusjoner og store kontrakter. Under stadig strengere normer for virksomheters samfunnsansvar baserer vi alltid våre råd på god forståelse for den konkrete virksomheten og vurdering av konkret risiko.

Vi har utarbeidet en tjenestekatalog for compliance, myndighetskontakt, krisehåndtering og foretaksstraff som kan du laste ned her.

Jan Fougner leads the Wiersholm employment practice and is a top practitioner in the market. He possesses extensive experience in high-profile contentious matters and is widely praised for his strategies.