EU-/EØS- og konkurranserett

Konkurransereglene skal sikre fri konkurranse og griper direkte inn i selskapers virksomhetsutøvelse. Selskaper som bryter reglene risikerer alvorlige økonomiske sanksjoner, og enkeltpersoner kan bli straffet.

Vårt tverrfaglige team på EU-/EØS- og konkurranserett består av spesialister med god markedskunnskap og forståelse for de problemstillinger som kan oppstå i ulike bransjer. Teamet ledes av Norges fremste eksperter på området. Flere av advokatene har i tillegg bakgrunn fra Konkurransetilsynet og EFTAs overvåkningsorgan. Vi har også lang erfaring med saker som behandles av norske og europeiske konkurransemyndigheter.

Vi bistår med rådgivning i norsk og europeisk konkurranserett, blant annet i saker der konkurransemyndighetene undersøker mulige brudd på konkurransereglene. Videre har vi lang erfaring med å utarbeide konkurransemeldinger i forbindelse med transaksjoner. I tillegg gir vi råd i forkant av kontroller gjennom compliance-programmer og kurs for ledende ansatte. Vi bistår også jevnlig i internasjonal voldgift.

Strong reputation for handling complex competition and antitrust matters, such as merger clearances and cartel investigations. Interviewees enthuse that the lawyers are "effective and to the point."