Entreprise

Entreprise er et stort felt med et omfattende regelverk og ofte mange involverte aktører. Feltet har en rekke fallgruver. Disse kan unngås ved å innhente juridisk ekspertise så tidlig som mulig.

Vårt entrepriseteam kjenner de juridiske utfordringene i bransjen. Vi har allsidig og omfattende erfaring fra de mindre til de aller største bygge- og utviklingsprosjektene i Norge, både offshore og på land. Hvis en konflikt oppstår kan vi tilby noen av landets fremste tvisteløsningsadvokater. Våre advokater har lang erfaring med prosedyreoppdrag både for de alminnelige domstolene og i voldgift. Vårt fokus er alltid å bistå våre klienter på beste måte. Vi benytter derfor mekling og alternative former for konfliktløsning der dette er mest hensiktsmessig.

Vår bistand omfatter foruten entreprise- og leveransekontrakter, også offentlige og private anbudsprosesser og OPS-prosjekter. Vi sikrer våre klienters verdiskapning i alle faser, fra søknadsutforming, forhandlinger, kontraktsutforming, til prosjektgjennomføring og sluttoppgjør. Flere av våre advokater blir også jevnlig benyttet som oppmenn, eksperter, voldgiftsdommere og meklere i tvister rundt entreprise- og leveransekontrakter.

 

"Outstanding all-round practice, particularly renowned for construction matters relating to contractual issues, litigation and public procurement for both onshore and offshore matters."