FAST EIENDOM

Eiendomsbransjen er inne i en periode med god aktivitet. Bransjen blir stadig mer internasjonal.

Vårt team har i flere år jobbet med noen av de største norske og internasjonale aktører i bransjen. Vi har betydelig erfaring med oppkjøp og omstrukturering av eiendomsselskaper og -porteføljer, og vi har også omfattende kompetanse på tradisjonelle fast eiendoms rettsforhold slik som inngåelse og reforhandling av leiekontrakter, etablering av servitutter og andre begrensede rettigheter.

Vår rådgivning er alltid skreddersydd til den enkelte virksomhets behov. Vi jobber tverrfaglig for å også løse skatterettslige og selskapsrettslige problemstillinger i det enkelte eiendomoppdrag. Vi bistår også i eiendomsspørsmål ved tvister og prosedyre for de ordinære domstolene og i voldgift.

Ta kontakt med:

Significant real estate team acting on the full range of matters related to real estate law. Clients further praise the team, underlining the lawyers' "down-to-earth approach, knowledge, efficiency and availability" and adding that "they truly care about their clients."