Finansiering

Finansieringsmarkedet i Norge påvirkes i stor grad av globale konjunkturer. Vi har de senere årene opplevd store endringer i markedet både med hensyn til finansieringsformer og nye reguleringer.

Vårt finansieringsteam har gjennom flere år vært ledende juridiske rådgivere i det norske og internasjonale bank- og finansmarkedet, med omfattende erfaring fra en lang rekke komplekse og høyprofilerte transaksjoner. Våre advokater har hatt en viktig rolle i utviklingen av finansmarkedet i Norge. Vi gjennomførte det aller første OPS-prosjektet ("Offentlig Privat Samarbeid") i Norge, og har i de etterfølgende årene bygget opp en betydelig kompetanse på dette området.

Vi bistår våre klienter blant annet med låneavtaler og garantifasiliteter, derivater, oppkjøpsfinansiering og prosjektfinansiering, restruktureringer og insolvens på virksomhetsområdene. Vi har også erfaring fra større tvister om misligholdte engasjementer og med tiltredelse av pant, som for eksempel aksjepant.

Outstanding banking and finance team advising domestic and international clients on a range of matters. Sources praise the team's dedication to clients' needs, describing it as "an experienced team focused on providing solutions as opposed to only highlighting challenges."