Foretaksstraff

Et foretak kan straffes om en straffesanksjonert lovbestemmelse er overtrådt av noen som handler på foretakets vegne. Dette gjelder også for offentlige virksomheter, og foretaket kan straffes selv om ingen enkeltperson kan det.

Vi er ledende på foretaksstraff og har bred erfaring fra en rekke krevende saker som innebærer stor rettslig og politisk risiko i tillegg til risiko for skade på foretakets omdømme. Slike saker stiller svært høye krav til advokatens integritet. Vi har også inngående kjennskap til utenlandske regler som kan gi grunnlag for foretaksstraff, bl.a. US Foreign Corrupt Practices Act og UK Bribery Act.

Vi bistår med rådgivning om foretaksstraff eller med prosedyre hvis saken kommer for retten. Vi gir også strafferettslig bistand, for eksempel ved mistanke om miljøkriminalitet, brudd på verdipapirlovgivningen, korrupsjon, påvirkningshandel eller brudd på arbeidsmiljøloven. Vi gjennomgår fakta, avklarer hva som har skjedd og medvirker til å forhindre at tilsvarende hendelser skjer igjen.

Vi har utarbeidet en tjenestekatalog for compliance, myndighetskontakt, krisehåndtering og foretaksstraff som kan du laste ned her.Jan Fougner leads the Wiersholm employment practice and is a top practitioner in the market. He possesses extensive experience in high-profile contentious matters and is widely praised for his strategies.