Fornybar energi

Verden vil alltid lete etter nye energikilder. Vannkraft har lenge vært den dominerende kilden i Norge, men i de senere år har også vindkraft, bioenergi og fjernvarme markert seg som satsningsområder i bransjen.

Vi er totalleverandør av juridisk rådgivning til aktørene innen fornybar energi. Våre advokater har vært involvert i de fleste store transaksjoner og restruktureringer i energibransjen i nyere tid. Vi har også betydelig erfaring fra prosedyreoppdrag i tvister mellom aktørene i denne bransjen.

Vår brede erfaring og kompetanse kommer deg til gode gjennom effektiv advokatbistand, uavhengig av arten og omfanget av de juridiske problemstillinger som skal løses.

Ta kontakt med:

"Outstanding practice recognised for handling transactional, restructuring, financing and refinancing matters on hydropower plant deals and wind farm projects. Clients extol the "top-class lawyers who give very good advice in a very short timescale," adding that the practitioners produce "excellent work."