Forsikring

Med klienter som omfatter norske og utenlandske aktører i skipsfarts- og offshorenæringen og i byggebransjen, samt nasjonale og internasjonale forsikringsselskaper, er forsikring et viktig aspekt ved vår rådgivning.

Vi har solid forståelse for forsikringsmarkedet, og vi har også betydelig erfaring med og ekspertise på erstatning i den forbindelse. Vi har vært involvert i en rekke større tvister for domstolene og ved voldgift, og saker vi har ført for Høyesterett har bidratt til å etablere gjeldende rett på området. Vi har også kompetanse på Norsk Sjøforsikringsplan og har vært involvert i en rekke tvister om kasko- og maskinforsikring og tidstap.

Vi tilbyr juridiske tjenester i ordinær forsikring, sjø- og transportforsikring, næringsforsikring og ansvarsforsikring. Vi bistår også i tvister om styreansvarsforsikringer, profesjonsansvarsforsikringer, revisjonsansvarsforsikringer og kriminalitetsforsikringer. I tillegg bistår vi privatpersoner og forsikringsselskaper ved uenighet rundt livs- og personforsikringer.

Noteworthy and highly experienced team.. .One client is "very happy with the work and co-operation" of the team, describing it as "very high quality."Another client is impressed with the team's "knowledge of salvage law."