Distribusjons-, franchise- og agentavtaler

Mellommannsavtaler gir muligheter. For å skape konstruktive samarbeidsformer og varige verdier er det viktig å forstå de kommersielle behovene til alle virksomhetene i en forhandlerkjede og å se disse i sammenheng med lovverkets muligheter og begrensninger.

Vi har solid kompetanse på agentur-/distribusjonsforhold, franchising og annen mellommannsrett. Vi har allsidig erfaring med å utarbeide, forhandle og å gi råd om alle typer kommersielle mellommannsavtaler. Flere av våre advokater har også erfaring som konsernjurister i industrien. I tillegg har vi lang erfaring med tvisteløsning mellom prinsipaler og mellommenn.

Vi medvirker til å etablere mellommannsforholdet, velge samarbeids- og avtaleform, utarbeide selve kontrakten og avvikle forholdet om nødvendig. Vi veileder også gjennom de noe kompliserte konkurransereglene på området og bistår ved lisensiering av alle typer rettigheter, for eksempel design-, varemerke-, patent- og opphavsrettigheter. Gjennom praktiske og enkle løsninger som klart definerer avtalebetingelsene sikrer vi gode samarbeidsforhold for partene.

Ta kontakt med:

"Clients praise the team's skills and approach: "The lawyers at Wiersholm are very service-minded, hard-working and know our business and the market very well. They have the 'spot on' competence and skills to assist us."