Granskning

Ekstern granskning er noen ganger et nødvendig onde for en virksomhet. I en tillitskrise må virksomheten være åpen og ta ansvar for å avdekke svakheter.  Å vise evne og vilje til avklaring er viktig for å forebygge omdømmeskade og forhindre lignende hendelser i fremtiden.

Vi er ledende på og har lang erfaring med ekstern og intern granskning av offentlige og private virksomheter. Vi har vært involvert i Norges største og mest kjente granskninger, og internasjonalt har vi blant annet unik erfaring med de amerikanske korrupsjonsreglene. Vi har inngående kjennskap til hvordan granskningsoppdrag bør gjennomføres i praksis, og vi samarbeider tett med ledende IT- og revisjonsmiljøer.

Vi gjennomfører en granskning i nært samarbeid med våre klienter. Vi sikrer at granskningen avklarer de faktiske forholdene på en tillitsvekkende måte, spesielt overfor myndighetsorganer. Avhengig av alvorlighetsgrad og mulige konsekvenser tilpasser vi våre metoder og virkemidler for å sikre en forsvarlig granskningsprosess. Vi gir også råd til virksomheter i krise, der avsløringer i media og mulig etterforskning krever riktige grep raskt slik at situasjonen kan stabilisere seg og tilliten til virksomheten gjenopprettes.

Vi har utarbeidet en tjenestekatalog for compliance, myndighetskontakt, krisehåndtering og foretaksstraff som kan du laste ned her.

"Jan Fougner leads the Wiersholm employment practice and is a top practitioner in the market. He possesses extensive experience in high-profile contentious matters and is widely praised for his strategies."