Immaterialrett

Nesten alle virksomheter har immaterielle rettigheter. Med økt globalisering og en rivende teknologisk utvikling er de et av vår tids viktigste formuesgoder. Beskyttelse av immaterielle rettigheter styrker virksomhetens konkurranseevne og gir grunnlag for verdiskapning.

Vi har både den spisskompetansen og den faglige bredden som er nødvendig for å håndtere et område som blir stadig mer komplisert. Vi er ledende på nesten alle områder av immaterialrett, inkludert opphavsrett, varemerkerett, patentrett og beskyttelse av bedriftshemmeligheter.

Våre advokater bistår i hele prosessen fra idé til produkt, konsept eller tjeneste. Vi utarbeider strategier for virksomheter som har behov for å systematisere sin utvikling, beskyttelse og kommersialisering av opphavsrett, varemerker, design eller patenterbar teknologi. Vi bistår med rettighetsbeskyttelse- og registrering av immaterielle rettigheter. Dessuten har vi lang erfaring med å håndtere immaterialrett i avtaler, for eksempel lisensavtaler, overdragelsesavtaler og utviklingsavtaler, og med å regulere rettigheter i ansettelsesavtaler, konsulentavtaler og leveranseavtaler.

Ta kontakt med:

"They were always available 24/7. Good workmanship. They choose the right person to handle each task and make good use of juniors when seniors are not needed. They have top specialists for all tasks that we required assistance with."