Media og markedsføringsrett

Medielandskapet er i stadig endring. I dette landskapet støter medieaktører, teknologiselskaper og annonsører på stadig nye utfordringer i takt med at markedet, brukervanene, teknologien og det rettslige rammeverket utvikler seg.

Med klienter som ligger i forkant av utviklingen og som forventer det samme av oss har vi blitt markedsledende på fagfeltet. Over flere tiår har vi hatt solid spisskompetanse på og bransjekunnskap om hele spekteret av media og markedsføring. Vår sterke posisjon på området har også gjort våre advokater til ettertraktede foredragsholdere og forelesere på bransjeseminarer og advokatseminarer.

Vi tilbyr skreddersydd juridisk medie- og markedsrettslig rådgivning. Våre advokater bistår blant annet med utarbeidelse og forhandling av kontrakter, rettighetshåndtering og tvisteløsning. Vi samarbeider også nært med våre eksperter på andre, tilgrensende områder, blant annet vår konkurranserettsavdeling.

Ta kontakt med:

"Particularly strong in the media and television industries, frequently advising on production matters, distribution issues and marketing law. Clients highlight the team's "experience, fast delivery and good knowledge of the field" as key strengths."