Miljørett

Vern av miljøet og naturressurser er et av de mest sentrale spørsmålene i vår tid. Internasjonale forpliktelser, blant annet gjennom Norges medlemskap i EØS, setter nye rammer for næringslivet. Reglene er omfattende og stiller høye krav til handlemåte og rapportering. En stor del av det private næringslivet er også gjenstand for tilsyn.

Vårt miljørettsteam har omfattende ekspertise på disse komplekse rettsområdene. Vi har lang erfaring med å bistå private virksomheter i deres kontakt med offentlige myndigheter. Flere av våre advokater har også arbeidserfaring fra sentrale og lokale myndighetsorganer.

Vi bistår med søknader og meldeplikt, kvotehandelsregimet, karbonfangst/-lagring og ved pålegg om miljøtiltak, undersøkelser og granskning. Vi bistår også i miljørettslige spørsmål som oppstår mellom private parter. Aktuelle spørsmål kan være ansvar og risiko for forurensning, og ansvar og erstatning ved forurensningsskade. Vårt team er gjerne tverrfaglig tilpasset den enkelte virksomhets behov.

"Clients extol the "top-class lawyers who give very good advice in a very short timescale," adding that the practitioners produce "excellent work." Another client praises the speed and reactivity of the team: "They work and respond to us very quickly."