Offentlige anskaffelser

Årlig kjøper offentlig sektor inn varer og tjenester for nærmere 400 milliarder kroner. I et så stort marked er kunnskap om regelverket avgjørende. Det er mange fallgruver, men disse kan unngås med juridisk ekspertise tidlig i prosessen.

Vi har markedets ledende ekspertise på regelverket rundt offentlige anskaffelser, samt forvaltningsrett. Vi har lang erfaring fra både leverandørsiden og oppdragsgiversiden. Vi har også omfattende prosedyreerfaring på området.

Vi tilbyr bistand i alle faser av anbudsprosessen, fra utforming av anbudsinnbydelser til inngivelse av anbud og praktisk gjennomføring av kontraktsforhandlinger. Vi bistår også hyppig i anbudsrettslige tvister, både ved alminnelige rettssaker og midlertidige forføyninger. Vår rådgivning omfatter både private og offentlige anbudsprosesser, blant annet for entreprise- og leveransekontrakter.

Ta kontakt med:

Klikk for detaljer

Morten Goller

Managing Partner Se full CV

"Standout firm for procurement litigation, primarily representing suppliers but also principals in procurement law mandates. Interviewees enthuse that the lawyers are "effective and to the point."