Oppkjøp og fusjoner (M&A)

Rådgivning i forbindelse med oppkjøp og fusjoner forutsetter god forståelse for samspillet mellom de kommersielle driverne i en transaksjon og den rettslige reguleringen, inkludert norske og internasjonale rammevilkår. Ved transaksjoner som berører børsnoterte selskaper er i tillegg inngående kunnskap om og erfaring med børs- og verdipapirrett helt sentralt.

Vi har et av Nordens fremste miljøer på oppkjøp og fusjoner. Våre advokater har hatt en sentral rolle i en stor andel av de største oppkjøpene som har funnet sted i Norge. Vårt arbeid med oppkjøp og fusjoner utføres alltid av et team sammensatt med sikte på å dekke alle de rettsområder som er sentrale for den enkelte transaksjon. I tillegg til selskaps- og kontraktsrett, er skatterett, verdipapir/børsrett, konkurranserett og arbeidsrett eksempler på områder som ofte er av stor betydning for transaksjonene og hvor vi kan tilby markedsledende kompetanse.

Vi legger stor vekt på å tilpasse våre råd til våre klienters kommersielle behov. Vår erfaring, kompetanse og kommersielle innsikt sikrer den beste bistand enten det dreier seg om børsnoterte eller unoterte selskaper.

Ta kontakt med:

"Superb full-service corporate M&A team with a particular focus on private equity transactions. "They have a very strong M&A practice and also a solid finance practice that can be called upon when needed,"… "a good, full-service firm with good individuals, and what makes them stand out is that they have a tight-knit team approach."