Personvern

Informasjon er den nye oljen. Men stadig større mengder data og økt dataflyt mellom næringsdrivende og over landegrenser, utfordrer forholdet mellom kommersielle interesser og personvern.

Vi har jobbet med personvern og informasjonsforvaltning i en årrekke og kan tilby Norges ledende ekspertise på området. Vi bistår norske og internasjonale markedsledere, herunder aktører innen annonseteknologi, finansteknologi og helseteknologi og aktører innen bilindustrien, detaljhandel, reiseliv, netthandel og olje- og gassindustrien. Vår tilnærming er å tilby pragmatisk rådgivning som effektivt kan tilpasses klientenes organisasjon. Ved hjelp av våre GDPR-verktøy kan klientene forenkle og kontrollere sin etterlevelse av personvernlovgivningen.

Vårt team bistår i en rekke ulike prosjekter, herunder: Utarbeidelse av rammeverk og retningslinjer for etterlevelse av personvernlovgivningen; utarbeidelse og forhandling av databehandleravtaler og avtaler om felles behandlingsansvar; utarbeidelse av personvernerklæringer, retningslinjer for bruk av informasjonskapsler og samtykketekster; tilrettelegging og forenkling av overføring av opplysninger over landegrensene, herunder ved bindende virksomhetsregler, standardklausuler eller EU-US Privacy Shield; utarbeidelse av planer for respons og behandling ved brudd på datasikkerheten; rådgivning  vedrørende personvern i forbindelse med direkte markedsføring; rådgivning vedrørende bruk av informasjonskapsler, skripter, piksler og andre verktøy for digital markedsføring og utveksling av opplysninger med sosiale medier, rådgiving vedrørende personvern i arbeidslivet, f.eks. overvåkning av ansatte, innsyn i ansattes e-post og varslingsordninger; vurdering av personvernkonsekvenser; etablering av rutiner for oppbevaring av personopplysninger; etablering av rutiner for å besvare spørsmål fra registrerte vedrørende innsyn, korrigering, sletting og dataportabilitet; GDPR due diligence i forbindelse med M&A-prosjekter, behandling av personvernspørsmål i forbindelse med granskninger, elektronisk innhenting av bevis og tvisteløsning; og bistand i dialog og tvister med Datatilsynet.

Ta kontakt med:

"Significant market player with notable experience of technology transactions. Data protection is a particular area of focus, advising major businesses on complex regulatory matters. Clients highlight the team's "experience, fast delivery and good knowledge of the field" as key strengths."