Personvern

Informasjon er den nye oljen. Men stadig større mengder data og økt dataflyt mellom næringsdrivende og over landegrenser, utfordrer forholdet mellom kommersielle interesser og personvern.

Vi har arbeidet med personvernrettslige spørsmål i en årrekke og tilbyr landets ledende kompetanse på området. Vi har opparbeidet oss omfattende erfaring gjennom å bistå i alt fra store internasjonale personvernprosjekter til enkeltspørsmål om behandling av personopplysninger. Vi håndterer ytringsfrihets- og ærekrenkelsessaker og spørsmål som oppstår ved krenkelser av privatlivets fred, for eksempel gjennom publisering av personlige opplysninger i media.

Vi kan blant annet bistå med utforming av interne rutiner for personvern, brukerrettede retningslinjer for personvern og databehandlingsavtaler i forbindelse med outsourcing og bruk av skytjenester. Våre juridiske eksperter vet hva som kreves av meldinger og konsesjonssøknader til Datatilsynet, og vi bistår også med tvisteløsning overfor Datatilsynet, Personvernnemda og domstolene.

Ta kontakt med:

"Significant market player with notable experience of technology transactions. Data protection is a particular area of focus, advising major businesses on complex regulatory matters. Clients highlight the team's "experience, fast delivery and good knowledge of the field" as key strengths."