Personvern

Data er den nye oljen. Men personvernlovgivningen, herunder EUs personvernforordning (GDPR), byr på utfordringer når det gjelder innhenting, utveksling og bruk av data. Vi tilbyr den innsikten næringslivet trenger for å optimalisere sin bruk av data innenfor lovverkets rammer.

Vi har jobbet med personvern og informasjonsforvaltning i en årrekke og kan tilby Norges ledende ekspertise på området. Vi bistår norske og internasjonale markedsledere, herunder aktører innen adtech, fintech og healthtech og aktører innen bilindustrien, detaljhandel, reiseliv, netthandel og olje- og gassindustrien. Vår tilnærming er å tilby pragmatisk rådgivning som effektivt kan tilpasses klientenes organisasjon. Ved hjelp av våre GDPR-verktøy kan klientene forenkle og kontrollere sin etterlevelse av personvernlovgivningen.

 

Vårt team bistår i en rekke ulike oppdrag, som: utarbeidelse av personvernpolicies og internkontrollrutiner; utarbeidelse og forhandling av databehandleravtaler og avtaler om felles behandlingsansvar; utarbeidelse av personvernerklæringer, retningslinjer for bruk av informasjonskapsler og samtykketekster; tilrettelegging for overføring av opplysninger over landegrensene, herunder ved bindende virksomhetsregler, standardklausuler eller EU-US Privacy Shield; utarbeidelse av rutiner for respons og håndtering av brudd på datasikkerheten; rådgivning direkte markedsføring, bruk av informasjonskapsler, scripts, piksler og andre verktøy for digital markedsføring og utveksling av data med sosiale medier; rådgiving om personvern i arbeidslivet, f.eks. overvåkning av ansatte, innsyn i ansattes e-post og varslingsordninger; vurdering av personvernkonsekvenser (DPIA); etablering av sletterutiner; etablering av rutiner for å besvare spørsmål fra registrerte vedrørende innsyn, korrigering, sletting og dataportabilitet; GDPR due diligence i forbindelse med M&A-prosjekter, behandling av personvernspørsmål i forbindelse med granskninger og elektronisk innhenting av bevis i tvisteløsning; og bistand i dialog og tvister med Datatilsynet.

Ta kontakt med:

"Significant market player with notable experience of technology transactions. Data protection is a particular area of focus, advising major businesses on complex regulatory matters. Clients highlight the team's "experience, fast delivery and good knowledge of the field" as key strengths."