Petroleumsrett

I de siste førti årene har petroleumssektoren vært svært viktig for utviklingen av Norge som velferdssamfunn. Bransjen står i dag for en fjerdedel av landets samlede verdiskapning.

Vår olje- og gassgruppe er ledende på fagområdet petroleumsrett. Gjennom tette, løpende relasjoner til flere av de største norske og internasjonale aktørene på norsk sokkel, har vi bygget opp en omfattende kompetanse. Vi har betydelig kunnskap om regelverk og markedsstandarder, og om bransjen og de juridiske og kommersielle utfordringene de ulike aktørene møter.

Vårt team bistår løpende i alle faser av våre klienters petroleumsvirksomhet, slik som i kontraktsforhandlinger, gjennomføring av transaksjoner og tvisteløsning. Som totalleverandør til bransjen skreddersyr vi team tilpasset den enkelte virksomhets behov. Våre råd er alltid kommersielt tilpasset, og vi legger vekt på å se våre klienters virksomheter i et større perspektiv.

"Full-service group advising operators and oil service companies on the full range of transactions, regulatory and tax-related issues, and offshore construction matters. Interviewees describe the team as "easy to co-operate with" and "dedicated to the task," and praise its "very good technical skills and very high service level.“