PROSEDYRE OG TVISTELØSNING

Små detaljer i et hendelsesforløp kan være avgjørende for om et krav fører frem. De beste mulighetene for et positivt resultat får vi ved å formidle til retten en konsistent historie som støttes av bevismaterialet. Dette krever gode retoriske evner.

Vi har unik erfaring med prosedyre og tvisteløsning på alle våre fagfelt. Vi er et av Nordens største tvisteløsningsmiljø med over 60 engasjerte advokater, hvorav flere partnere med møterett for Høyesterett. Flere av advokatene våre har også bred erfaring med saker for EFTA-domstolen og Den Europeiske Menneskerettighetsdomstol.

Vi bistår norske og internasjonale klienter med prosedyre og tvisteløsning i alle typer forretningsjuridiske saker. Vi bistår også med straffeprosedyre i forbindelse med foretaksstraff. Vi bruker megling og alternative former for konfliktløsning der dette kan gi et hensiktsmessig resultat, og våre advokater tar jevnlig oppdrag som voldgiftsdommere i både nasjonale og internasjonale saker. Vi vurderer sjansen for at kravet kan føre frem og om det er mulig eller ønskelig å løse tvisten utenfor domstolene. Hvis ikke, prosederer vi saken med ett mål for øye – å vinne.

Ta kontakt med:

"Outstanding and sizeable full-service group advising clients on a wide range of disputes, including international matters. Sources appreciate that the lawyers are “very well prepared and logical, and present cases in a convincing manner.”