Restrukturering og insolvens

I et konkurranseutsatt marked kan virksomheter noen ganger komme under sterkt finansielt press. Restruktureringer og insolvens kan være helt nødvendige prosesser for å sikre verdier og gi mulighet til ny vekst.

Vårt team har betydelig erfaring med restrukturering av både private og børsnoterte selskaper nasjonalt og internasjonalt.Vi har lang erfaring med å bistå en rekke ulike parter i prosessene slik som banker og obligasjonseiere, selskapene som er i en utfordrende finansiell situasjon, kjøpere og andre interessenter, og investorer som ønsker å investere i selskaper som står foran et restruktureringsbehov. Vår brede erfaring sikrer et helhetsperspektiv og god markedstilpasset rådgivning.

Vi bistår blant annet med strategisk rådgivning, forhandlinger, utarbeidelse av avtaleverk og dokumentasjon i forbindelse med private og offentlige akkorder, moratorier, refinansieringer, og "stand-still"-perioder.For internasjonale virksomheter vurderer vi samspillet mellom norske regler for insolvens og restrukturering og regelsettene i andre land, inkludert Chapter 11 i USA og tilsvarende regler i Singapore og UK.

Ta kontakt med:

"Major player in the restructuring market noted for advising distressed companies, banks and bondholders. lients praise the firm's knowledge, stating: "Their strength is in the experience the firm has. I always felt that our interests were being well represented."