Selskapsrett

Selskapsretten er et av de sentrale fundamentene for forretningsjusen. De aller fleste virksomheter drives gjennom selskaper. Det er derfor viktig å organisere virksomheten på en best mulig måte innenfor de rammene den selskapsrettslige lovgivning setter.

Vårt tverrfaglige team er skreddersydd for å løse de selskapsrettslige problemstillingene som til en hver tid kan oppstå. Vi gir råd om valg av selskapsform, overholdelse av selskapsrettslige regler, og utarbeider løsninger tilpasset den enkelte virksomhet.

Våre advokater har også omfattende erfaring i å utforme aksjonæravtaler tilpasset det enkelte selskap. Vi bistår ved omorganiseringer av selskaper, og vurderer kvaliteten på eksisterende prinsipper for eierstyring og selskapsledelse. Vår rådgivning er alltid basert på en helhetlig forståelse av virksomhetens behov og tilpasset forretningsmessige hensyn.

Ta kontakt med:

"Continues to command an excellent standing in the market, attracting strong feedback for its advice on the full range of debt and equity capital market matters."