Sjørett og transportrett

Sjø- og transportbransjen er en av våre mest internasjonalt orienterte bransjer. I tillegg er regelverket i stadig utvikling og endring. Dette krever foruten juridisk kunnskap om internasjonale reguleringer, også utstrakt kjennskap til de markedene virksomhetene konkurrerer i.

Våre advokater er Norges fremste eksperter på området, med lang erfaring i å bistå norske og internasjonale klienter. Vår bistand omfatter forhandlinger og kontraktsinngåelser knyttet til finansiering, avtaler med bygge- og reparasjonsverksteder, kjøp og salg av fartøyer og fraktavtaler.

Våre advokater har betydelig erfaring med håndtering av tvister. Vi bistår med sikring av krav ved å sørge for garantistillelser og arrester, og med etterforskning ved skade/tap av gods, analyse av ansvarsforhold og gjennomføring av tvistesaker. Vi har til enhver tid flere saker til behandling ved voldgift eller for de ordinære domstolene. Våre advokater har ført flere saker i Høyesterett i den ”våte” sjøretten og speditør- og veifraktretten enn noe annet firma i Norge.

"Noteworthy and highly experienced team with particular expertise in ship finance mandates, including restructurings and acquisition finance. One client is "very happy with the work and co-operation" of the team, describing it as "very high quality."