Teknologi

Teknologibransjen er kontinuerlig i en rivende utvikling. De teknologiske endringene øker kompleksiteten i kontrakter og lovgivning. Det som er konstant, er behovet for advokater med kunnskap om både teknologi og jus og som evner å håndtere utfordringene.

Wiersholms team har lang erfaring med å håndtere teknologirelaterte juridiske problemstillinger. Vår bransjekunnskap, solide fagkompetanse og tette oppfølging av klientene har gjort oss til førstevalget hos store norske og utenlandske selskap som yter eller kjøper teknologirelaterte tjenester.

Vi kan de relevante norske bransjestandarder. Vi har meget god kunnskap om de lisensieringsmodeller som internasjonale teknologileverandører benytter, både fra kunde- og leverandørsiden. Vår bistand omfatter blant annet utarbeidelse og forhandling av en rekke typer teknologilisenser og IT-kontrakter.

Vårt teknologiteam samarbeider dessuten nært med vårt transaksjonsteam for å håndtere teknologirelaterte juridiske utfordringer i transaksjoner. Wiersholms sterke fagkompetanse på teknologi/IT og telekom har gjort våre advokater til ettertraktede foredragsholdere på Juristenes Utdanningssenter og forelesere og sensorer ved universitetenes juridiske fakulteter. Vi tilbyr også jevnlig seminarer for klientene våre.

"Well-regarded practice with significant experience in trade mark and copyright infringement in the technology and media sectors. Clients praise the team's skills and approach: "The lawyers at Wiersholm are very service-minded, hard-working and know our business and the market very well."