Telekom

Å kunne kommunisere når som helst og hvor som helst er en forutsetning for en moderne hverdag. Dette fordrer store investeringer i effektiv infrastruktur som legger til rette for transport av enorme mengder data. Wiersholm bistår de aktørene som sørger for å holde oss sammenkoblet.

Vårt solide faglige ståsted og bransjekunnskap gjør at vi kan være rådgiver for store norske og utenlandske bransjeaktører. Vår erfaring favner hele spekteret av telekommunikasjonsvirksomhet, fra tilbydere av telefoni og bredbånd, infrastruktur, nummeropplysning til fellesfakturerte innholdstjenester.

Vi har konkurranserettseksperter som kan de spesielle konkurranserettslige utfordringene som ekomlovgivningen medfører. Våre personvernrettseksperter håndterer de personvernutfordringer som ekomtilbydere møter.

Vi bistår med å utarbeide avtaler og å løse tvister mellom bransjeaktørene. Våre advokater kan dessuten de regulatoriske rammebetingelsene, og vi bistår våre klienter med kontakt med Post- og teletilsynet og øvrige myndigheter som fører tilsyn og regulering av markedet for elektronisk kommunikasjon.

Ta kontakt med:

"Well-regarded practice with significant experience in trade mark and copyright infringement in the technology and media sectors. Clients praise the team's skills and approach: "The lawyers at Wiersholm are very service-minded, hard-working and know our business and the market very well."