Skatt og avgift

Skatt og avgift er et felt med høy kompleksitet som stiller høye krav til juridisk ekspertise så vel som forretningsmessig forståelse. God rådgivning er av stor strategisk betydning for virksomheten.

Vår skatterettsgruppe tilhører Norges fremste eksperter på området. Vi har omfattende erfaring og høy aktivitet innen skatte- og avgiftsrett. En stor del av vår skatterettslige virksomhet er transaksjonsorientert, og vi bistår i stor grad med transaksjoner over landegrensene. Vi har også omfattende erfaring med å bistå klienter i tvister med skatte- og avgiftsmyndighetene på alle nivåer.

Vår juridiske ekspertise, forretningsforståelse og bransjekunnskap bekreftes av nasjonale og internasjonale undersøkelser som rangerer oss som et av Norges ledende advokatfirmaer på området. Våre skatterettsadvokater har også ført flere prinsipielle skattesaker for Høyesterett.

Ta kontakt med:

"Clients appreciate the team's timely execution and solution-oriented approach: "Wiersholm provides high-quality advice within the given timeframes," an interviewee reports, adding that the team is "able to grasp complex issues and find workable solutions."