Aktuelt i Wiersholm

Våre aktuelle saker

Nyhetsbrev

Norwegian-dommen: Morselskapet kan ikke anses som arbeidsgiver

Publisert: fredag, 14.desember 2018

Høyesterett avsa 12. desember dom i den mye omtalte Norwegian-saken. Hovedspørsmålet i saken var om piloter og kabinansatte i ulike datterselskaper i Norwegian-konsernet kunne kreve fast ansettelse i blant annet morselskapet Norwegian Air Shuttle ASA. 

Nyheter

Nordic Buy Out Forum 2018

Publisert: torsdag, 6.desember 2018

For åttende år på rad gikk Nordic Buy Out Forum av stabelen i regi av Wiersholm i samarbeid med Norsk Venturekapitalforening (NVCA). 

Nyheter

Seier for Rimfrost i Høyesterett

Publisert: onsdag, 21.november 2018

Wiersholm har bistått Rimfrost AS og Rimfrost Technologies AS (Rimfrost) i en prinsipiell sak for Høyesterett angående utstrekningen av patentlovens regler om tvungent verneting. 

Nyheter

Oslo Privacy Conference 2018

Publisert: tirsdag, 20.november 2018

Wiersholm inviterte til næringslivets personvernkonferanse for tredje år på rad. 

Konferanse
10.januar

Transfer Pricing Forum - Stavanger

Tema er konserninterne tjenester, som i bunn og grunn handler om hvordan kostnader ved konserninterne aktiviteter skal fordeles mellom konsernselskapene.

Konferanse
21.mars

Oslo Compliance Forum 2019

På Oslo Compliance Forum stiller vi noen av de vanskeligste og minst behagelige spørsmålene næringslivet må forholde seg til.

Brosjyre

Compliance, myndighetskontakt, krisehåndtering og foretaksstraff tjenestekatalog

Wiersholm er ledende juridisk rådgiver innen compliance, myndighetskontakt, krisehåndtering og foretaksstraff. I denne tjenestekatalogen synliggjør vi hvordan vi bistår offentlige og private aktører innen alle faser og fagområder.

Brosjyre

Studentbrosjyre

Vi har store forventninger til din karriere. Er du engasjert, dynamisk og har høye faglige kvalifikasjoner som du vil utvikle i samarbeid med oss, da er vi rett sted for deg.

Wiersholm Agenda

Wiersholm Agenda nr. 2 - 2015

I denne Agendautgaven setter Wiersholm søkelys på ulike fasetter ved den stadig akselererende teknologiutviklingen.

Wiersholm Agenda

Wiersholm Agenda nr. 1 - 2015

Forfatter: Wiersholm
Utgitt: 2015
Full fres i eiendomsmarkedet. Lav lånefinansiert rente sammen med en risikojustert avkastning for næringseiendom som fremstår attraktiv, bidro til høy aktivitet i eiendomsmarkedet i 2014. Vi har grunn til å tro at nivået holder seg inneværende år.