Aktuelt i Wiersholm

Alle arrangementer

Student
24.april

Manuduksjon i obligasjonsrett

Onsdag 24. april holder Gunhild Dugstad, partner i Wiersholm, manuduksjon i obligasjonsrett i våre lokaler i Dokkveien 1.

Student
30.april

Kurs i oppgaveteknikk

Tirsdag 30. april holder Harald Hellebust, partner i Wiersholm, kurs i oppgaveteknikk i våre lokaler i Dokkveien 1.

Student
2.mai

Manuduksjon i forvaltningsrett

Torsdag 2. mai holder Ronny Lund, partner i Wiersholm, manuduksjon i forvaltningsrett i våre lokaler i Dokkveien 1.

Student
6.mai

Manuduksjon: Grunnprinsippene i sivilprosessen med sideblikk til straffeprosessen

Mandag 6. mai holder Ragnhild J. Nakling og Hans Augun Parmann, senioradvokat og partner i Wiersholm, manuduksjon i sivilprosess.

Kurs
8.mai

Fungerer fusjonskontrollen?

Og hvordan påvirkes Norge av den internasjonale utviklingen? Sammen med Oslo Economics ser vi nærmere på hvordan internasjonale trender og utviklingstrekk påvirker norsk næringsliv.

Frokostseminar
9.mai

Ansattvalgte styremedlemmer - regelverk og praktisk håndtering

Våre eksperter gir praktiske råd om hvordan man best ivaretar de lovfestede kravene til representasjon på en hensiktsmessig måte i selskaper og konserner.

Student
14.mai

Manuduksjon i erstatningsrett

Tirsdag 14. mai holder Christian Hauge og Viktor Johannes Matre, partner og advokatfullmektig i Wiersholm, manuduksjon i erstatningsrett i våre lokaler i Dokkveien 1.

Konferanse
5.desember

Nordic Buy Out Forum 2019

Nordic Buy Out Forum er en viktig arena for både Venture Capital/Private Equity bransjen og alle andre aktører (industrielle som finansielle) som har tilknytning til eller arbeider med transaksjonsmarkedet i Norge eller andre nordiske land.