Aktuelt i Wiersholm

Alle arrangementer

Konferanse
10.januar

Transfer Pricing Forum - Stavanger

Tema er konserninterne tjenester, som i bunn og grunn handler om hvordan kostnader ved konserninterne aktiviteter skal fordeles mellom konsernselskapene.

Konferanse
21.mars

Oslo Compliance Forum 2019

På Oslo Compliance Forum stiller vi noen av de vanskeligste og minst behagelige spørsmålene næringslivet må forholde seg til.