AML-kurs - Fordypning i regelverk og kundekontroll

I anledning innføringen av nye regler om anti-hvitvasking, inviterer vi til heldagskurs om emnet. Kurset vil være praktisk rettet mot hvordan den enkelte virksomhet kan sørge for at det nye regelverket etterleves effektivt.

Kurset egner seg for alle som jobber i rapporteringspliktige foretak, herunder særlig banker, verdipapirforetak og- forsikringsforetak. Forkunnskaper om temaet er en fordel, men ikke nødvendig. Dette kurset gir dybdekunnskap og praktisk veiledning i:

  • Virksomhetsinnrettet risikovurdering
  • Risikovurdering av kunder
  • Kundetiltak
  • Identifisering av reelle rettighetshavere og politisk eksponerte personer
  • Identifisering og undersøkelse av mistenkelige transaksjoner

Videre vil kurset omhandle forholdet mellom hvitvaskingsregelverket og GDPR samt internkontroll. Vi vil gjennomgå de relevante reglene i regelverket og diskutere hvordan disse kan løses i praksis. Etter endt kurs vil du ha god forståelse av det nye regelverket og hva som er best practice på området.

Praktisk informasjon:

  • Frokost og lunsj serveres
  • Kursbevis vil i etterkant av kurset bli utstedt til deltakerne til bruk for registrering av etterutdanning
  • Deltakerne vil etter endt kurs få tilgang til datarom med kursmateriell, veiledere og relevant informasjon i tillegg til jevnlige oppdateringer om regelverket
  • Kursavgift: 9500,-

Foredragsholdere: Georg Abusdal Engebretsen, Kjersti Trøbråten, Rune Opdahl, Henriette Floridon Stenbeck og Bente Kristin Hopsnes. I tillegg bidrar Thomas Skjelbred, mangeårig leder av verdipapirteamet i Økokrim.

Kurset er fulltegnet. Nytt kurs er satt opp 14. juni.